SERVEIS

Administració de finques

A Finques Sant Celoni, trobarà un servei global immobiliari, sent un d’aquests serveis el d’administració de finques, tant a nivell particular (propietat vertical) com a nivell comunitari (propietat horitzontal).

Des de l’any 1992 comptem amb Administrador de finques col·legiat (Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida), i administrem des d’un pis llogat, fins Comunitats de Propietaris, urbanitzacions, mercats municipals…

Propietat vertical

Dins d’aquest servei li gestionem en propietat vertical, des d'aconseguir un arrendatari amb pagament de lloguers garantits, fins el cobrament de lloguers, com resoldre totes les incidències que poguessin sorgir, disposant d’una àmplia xarxa de professionals poden resoldre anomalies, així com l’assessorament jurídic durant tot el procés arrendatici.

 

Propietat horitzontal

Pel que fa a la propietat horitzontal (Comunitats de Propietaris), vam realitzar tots els treballs propis d’un administrador de finques, ja tipificades en el Codi Civil, sent en resum les següents:

  • Assessorament jurídic de la Comunitat
  • Custòdia de la documentació de la Comunitat
  • Atendre al pagament de factures i establir els mitjans per fer-ho efectiu
  • Realitzar un estudi anual econòmic comptable i sotmetre-ho a l’aprovació de la Junta
  • Realització d’una previsió de despeses per al pròxim exercici
  • Atendre la conservació de l’immoble

Solucions

Coneixedors dels problemes que representen la morositat en les comunitats de propietaris, col·laborem amb un prestigiós bufet d’advocats per tal que els costos d’advocat en els processos monitoris contra els deutors siguin gratuïts per a la Comunitat.

Garantia de Professionalitat

No deixi la gestió de la seva propietat a qualsevol, confiï en els únics professionals reconeguts per dur a terme aquesta gestió, els Administradors de Finques, que compten amb una reconeguda reputació i garanteixen el bon fi del treball.

Compra - Venda - Lloguer d'Immobles